Dr Stanislav Blažić

Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2012. godine. U toku specijalističkih studija završio kurs ultrazvučne dijagnostike, kao i Nacionalnu školu za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju. Zaposlen u Opštoj bolnici Kikinda. Godine 2018. dobio sertifikat Škole perinatološkog 3D/4D ultrazvuka (GAK Narodni front-Beograd)

Dr Draginja Zorić

Specijalista ginekologije i akušerstva. Medicinski fakultet, kao i specijalizaciju iz oblasti ginekologije i akušerstva završila u Beogradu .Načelnik Odeljenja za ginekologiju i akušerstvo u Opštoj bolnici Kikinda. Završila školu ultrazvuka u Kragujevcu i kurs iz kolposkopije u Beogradu.

Dr Ljubica Kovačević

Specijalista radiologije. Medicinski fakultet u Novom Sadu završila 2002. Specijalizaciju iz oblasti radiologije završila u Novom Sadu 2012. Načelnik Službe za radiologiju u Opštoj bolnici Kikinda. 2017. Sertifikat iz oblasti Dopplera krvnih sudova. Kontinuirana edukacija iz oblasti dijagnostike i oboljenja dojke.

Dr Lidija Madžar

Specijalista radiologije. Završila Medicinski fakultet u Beogradu 1983. Specijalizaciju iz radiologije završila na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu 1989. Jugoslovensku školu ultrazvuka u Kragujevcu za primenu ultrazvuka u medicini i biologiji u organizaciji Srpskog lekarskog društva završila 1987.

Dr Marko Đukić

Specijalista radiologije. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Nišu 2006. Specijalizaciju iz oblasti radiologije završio na Medicinskom Fakultetu u Beogradu 2015. Završio školu neuroradiologije sa kursom interventne raiologije, školu interventne i digestivne radiologije, edukacija iz oblasti dopplera krvnih sudova. Zamenik načelnika Službe za radiologiju Opšte bolnice Kikinda.

Dr Divna Subotin

Specijalista ginekologije i akušerstva. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Specijalizaciju završava na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. U toku specijalističkih studija završava kurseve ultrazvučne dijagnostike, kao i Nacionalnu školu za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju, sertifikat Fetal medicine foundation u oblasti ultrazvuka, Škole

Svetlana Milošev

Medicinska sestra. Završila srednju stručnu školu „Miloš Crnjanski“ u Kikindi, smer medicinska sestra –tehničar 2012. godine. Stručnu praksu radila u Domu zdravlja Kikinda i Opštoj bolnici Kikinda. Tokom 2016.godine radila u Gerontološkom centru Kikinda. Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika 2016. godine.

KI MEDIC

Ginekološko-akušerska ordinacija

Svetosavska 43/6, Kikinda